zondag 17 december

Zondag 17 december

3e zondag van Advent

Opening van het 7e gebod

Jesaja 35:1-10

Bloemen in de woestijn
Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen blosjes op hun wangen. Dat is een begin! Ook openen we in het kader van ons jaarthema over de 10 geboden in deze dienst het 7e gebod ‘ Gij zult niet echtbreken’. Een gebod dat vaak misverstaan is. Hoog tijd om daar eens bij stil te staan. Ds David gaat voor.