zondag 10 december

Zondag 10 december

2e zondag van Advent

m.m.v. van het koor Passie

Jesaja 2:2-5

Stel je voor…
Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: De berg met de tempel zal stevig staan, ver boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naartoe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede. Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap. Het koor Passie zingt en ds David gaat voor.