zondag 5 november

zondag 5 november

Gedachteniszondag

M.m.v. Erika Waardenburg ( harp) en een leerling van de Academie voor Muzikaal Talent

Genesis 4

In deze viering waarin ds David voor gaat, gedenken wij onze overledenen. Tijdens deze viering zullen voor hen een kaars aansteken en kan u ook zelf een kaarsje ontsteken voor wie u wilt gedenken. Ds David van Veen gaat voor. En ook Erika Waardenburg speelt een nog nader bekend te worden leerling. Zie hierboven voor meer informatie over Erika Waardenburg

In deze dienst staan we ook stil bij het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Of zoals dat in de KRO-versie staat gesteld: ik wil leven. Als verhaal lezen wij van Kain en Abel, een grondverhaal waarin het gaat over leven en dood, over de kwetsbaarheid van een mensenleven.

Wij bieden ook gelegenheid aan gemeenteleden die een dierbare willen gedenken die geen deel uitmaakten van onze gemeente en ook elders niet worden herdacht. Natuurlijk kunt u voor hen, zoals voor alle anderen, een kaarsjes ontsteken in de ruimte die wij bieden voor persoonlijke gedachtenis, maar misschien vindt u het fijn dat ook haar of zijn naam genoemd wordt bij de overledenen van onze eigen gemeente. In dat geval vragen wij u of u dit wilt doorgeven aan ouderling van dienst Jan Boonstra ( 0182- 396117 of jan3.boonstra@planet.nl) .Het gaat dan dus om dierbaren die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en niet elders in een kerkdienst worden genoemd. Voor hen wordt dan ook een kaars ontstoken en wordt haar of zijn naam genoemd.