zondag 12 november

Zondag 12 november

Oecumenische viering in de Ark

m.m.v. het ecclesiakoor o.l.v. Bettie Schouten

Een oecumenische viering in de Ark. Het thema moet nog bekend worden en voorbereid door de oecumenische werkgroep. Diaken Leon Everts gaat voor samen met ds David. Het Ecclesiakoor zal in deze viering zingen.