lezingen 2016 – 2017

Ook dit jaar organiseert Zinspelen weer een aantal bijzondere lezingen. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door de 10 geboden. Met de lezingen proberen zij oude woorden opnieuw richting te geven.

dinsdag 13 september, 1ste gebod: God is er
( ‘Ik ben de Heer, uw God.)
Met Prof. Hein Blommestijn, hoogleraar mystieke theologie te Rome. Hij leert ons de laatste gedichten van Joost Zwagerman te lezen met mystieke ogen.

dinsdag 11 oktober: De 10 geboden: algemene introductie
Met Prof. Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Universiteit.

dinsdag 15 november, 2e gebod: Geen afgoden
(Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.)
Met Huub Oosterhuis: bekend dichter en schrijver en richtte in 2011 ‘De nieuwe Liefde’ op, het centrum voor debat, bezinning en poëzie.

maandag 23 januari, 3e gebod: De naam niet ijdel gebruiken
(Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken)
Met Prof. Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit.

dinsdag 14 maart, 4e gebod: Ik eerbiedig
(Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt)
Met Abt Henry Vesseur, abt van de Benedictijnse St Willibrordsabdij te Doetinchem.

dinsdag 16 mei, 5e gebod: Ik respecteer mijn afkomst
(Eer uw vader en uw moeder)
Met Prof. Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit.

De lezingen beginnen om 20.00 uur in kerkgebouw de Ark, ’t kerkestuk 1.

Toegang is 5 euro.

Contactpersonen

Anne van Urk, E-mail: a.vanurk@hetnet.nl