zondag 6 augustus

Zondag 6 augustus
7e zondag van de zomer

Matteüs 7:24-27

Het huis op de rots
Deze week wijken we af van het oecumenisch leesrooster (Matteüs 7:15-21) en kiezen we voor de verzen die daarna komen, over de wijze man die zijn huis bouwt op de rots. Dr. J.G. Mooi gaat voor.