zondag 30 juli

Zondag 30 juli
6e zondag van de zomer

Marcus 8:1-9

Genoeg voor iedereen
Deze zondag gaat het over de zeven broden en wat vissen; is dat genoeg? Jezus spreekt het dankgebed uit en dan is het genoeg. Waar mensen inbrengen wat ze kunnen bijdragen en God om hulp vragen, is er voor iedereen genoeg.