zondag 23 juli

Zondag 23 juli
5e zondag van de zomer

Matteüs 5:17-26

Vier mannen en een zieke vriend
Voor de vier zondagen in de zomervakantie bieden we drie pagina’s aan: Voorbereiden, Vieren en vertellen en het werkblad (uit Kleur in de Kerk). Deze zondag lezen we het verhaal van de vier mannen en hun zieke vriend. Wat doe jij voor je vrienden? Ds Henk van Veen gaat voor.