Arkade op website

Ons kerkblad, de Arkade,  is ook als PDF te vinden op de website.

U vindt de pagina waar de Arkade’s op staan onder het kopje ‘ organisatie’.

Zie: pgdeark.nl/organisatie/kerkblad