zondag 9 april

Zondag 9 april

Palmpasen

Johannes 12:12-24

Een wonderlijke optocht
Vlak voor de 40dagentijd reed er met het carnaval een optocht door het dorp en vandaag gaat het op een andere manier weer over een feestelijke optocht. Daarom staan we stil bij deze periode van de 40dagen en zullen ook de kinderen in deze Palmpasendienst feestelijk in optocht binnenkomen. Ds David gaat voor en de cantorij zingt.