zondag 26 maart ( let op zomertijd)

zondag 26 maart om 09.30 uur in de Ark van Reeuwijk

Zondag staan we stil bij het avondmaal.
Vroeger hing daar vaak zo’n beladen sfeer om heen en sprak men over het wel of niet aangaan.
Hoe kwam dat toch? Want we vinden toch juist ook accenten dat het avondmaal een feest is?

We staan stil bij dé tekst daarover van Paulus, maar ook bij het evangelie van Johannes.
Johannes die notabene niet verhaald van de instelling van het avondmaal!
En dat terwijl het een van onze belangrijkste sacramenten is.
Of wijst Johannes ons misschien een ander spoor?

Ds David gaat voor en we delen van brood en wijn.

LET OP: ZONDAG GAAT OOK DE ZOMERTIJD IN