Stille Week: Goede Vrijdag 14 april om 19.30 uur

Vrijdag 14 april om 19.30 uur

Goede Vrijdag

Oecumenische viering
Ook dit jaar zullen we weer in een bijzondere oecumenische viering stil staan bij het kruis van Golgotha. Ook dit jaar loopt de weg daar naar toe langs een aantal bijzondere kruiswegstaties. Dit jaar zelf geschilderd door leden van onze oecumenische gemeenschap. Zo hopen we in woord en beeld stil te staan bij deze laatste weg die Jezus is gegaan. Tijdens de dienst is er gelegenheid om bloemen neer te leggen bij het kruis. In deze viering gaan pastor Ella Feijen voor en ds David van Veen.