dinsdag 14 maart: lezing abt Henry Vesseur

De commissie ZinSpelen van De Ark van Reeuwijk organiseert een lezing op dinsdag 14 maart om 20.00 uur. In de serie over de tien geboden zal dan de Abt Henry Vesseur van de Willibrordus Abdij te Doetinchem spreken over het 4e gebod: Gedenkt de Sabbat. Deze lezing draagt daarom de titel: “Ik eerbiedig”. De Abt zal vanuit het sabbatsgebod ingaan op ons omgaan met tijd, met rust, onrust, haast en ritme.

Aanvang 20.00 u. Toegang € 5.
Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”.
Abt Henry Vesseur is geboren in 1959 te Leimuiden (Zuid-Holland). Hij is in 1979 ingetreden bij de Benedictijnen van de abdij Sint Benedictusberg te Vaals (L). Daar legde hij zijn monniksgeloften af op 8 september 1980. Hij studeerde filosofie en theologie en werd er in 1993 tot priester gewijd. In 1999 is broeder Henry naar de Slangenburg verhuisd om de toen kleiner wordende gemeenschap te ondersteunen. Hij was er enkele jaren novicen meester en subprior. Onder zijn leiding groeide het stiltecentrum van de abdij uit tot een gerenommeerde plaats voor bezinning. En in zijn functie als oblatenrector is hij sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor een sterk groeiende groep van buiten het klooster levende mannen en vrouwen die zich door een belofte met de abdij verbinden tot een evangelisch leven in de geest van de Regel van Benedictus.

De monniken van de Slangenburg hebben met de verkiezing van broeder Henry Vesseur tot abt hun vertrouwen in de toekomst willen uitspreken. Zij hopen dat het Benedictijnse leven, zoals ooit in de Gelderse Achterhoek geplant, mag blijven groeien en bijdragen aan de ontwikkeling van het christelijk geloof en van een menswaardige samenleving.
(Bron: Sint Willibrordsabdij)