zondag 5 maart

Zondag 5 maart

1e zondag van de 40 dagen

Viering van het heilig avondmaal

Matteüs 4:1-11

Waar leef je van?
Veertig dagen en veertig nachten is Jezus in de woestijn. Jezus wordt op de proef gesteld. Gebruikt hij zijn gaven om brood voor zichzelf te maken? Nee. Jezus gelooft niet in machtsvertoon. Hij gelooft in het leven, zoals God dat over hem uitroept. Ds David gaat voor.