zondag 8 januari

Zondag 8 januari, 1e na Epifanie

Matteus 2: 1 – 12

Stralende ster
Wijze mannen uit het Oosten weten het zeker: Er is een kind geboren. Een nieuwe koning van de Joden. Ze hebben het gezien in de sterren en daarom zijn ze op weg gegaan. Volgens de Schriften moeten ze in Betlehem zijn. De ster gaat voor hen uit om de weg te wijzen. Drs B. De Velde Harssenhorst gaat voor.