zondag 15 januari

Zondag 15 januari, 2e na Epifanie

Matteus 3: 13 – 17

Dienst van volwassen doop en belijdenis

Openingsdienst van het 3e gebod

Al langere tijd leefde er bij Mandy van Oldenborgh en Linda Schepers de wens om belijdenis te doen en voor Linda om ook gedoopt te worden. Het is mooi dat deze wens voor hen nu in vervulling kan gaan en dat ze dit ook samen met onze gemeente willen delen. We horen van het verhaal van de doop van Jezus in de Jordaan en ook gaan we verder met ons jaarthema over de tien geboden. De komende periode is het 3e gebod aan de beurt waarin het gaat dat wij de naam van God zullen eerbiedigen. Ds David gaat voor.