week van gebed om eenheid 16 – 22 januari

Week van de gebed om eenheid

Vanaf zondag 15 januari wordt in kerken in Nederland de jaarlijkse Interkerkelijke Week van Gebed gehouden. Samen bidden voor land, volk, kerk en wereld. De kerken van Reeuwijk deden in 2016 voor het eerst gezamenlijk hieraan mee. Ook dit jaar zal dit weer het geval zijn. Op elk van de vijf doordeweekse avonden is er vanaf 19.30 uur in 1 van de kerken, een gebedsmoment van maximaal een uur. Dit staat open voor alle christenen van Reeuwijk, dus ook voor hen die in Reeuwijk wonen en buiten Reeuwijk bij een gemeente meeleven. Welkom

 maandag 16 januari, bij de parochie in de pastorie van de H.H. Petrus en

Pauluskerk te Reeuwijk Dorp, Dorpsweg 22.

dinsdag 17 januari, bij de Hervormde gemeente Sluipwijk, ’s Gravenbroekseweg

85.

woensdag 18 januari, bij de Protestantse gemeente De Ark, ’t Kerkestuk 1.

donderdag 19 januari, bij Christengemeente Elim, Gebouw De Poort,

Einsteinstraat 12 D.

vrijdag 22 januari, bij  de hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk,

Nieuwdorperweg 1.