15 november, 20.00 uur lezing Huub Oosterhuis

april 2002: Huub Oosterhuis foto ©ÊBert Nienhuis / 2002 NAAMSVERMELDING VERPLICHT- VOOR EENMALIG GEBRUIK - FOTO NIET AANSNIJDEN ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE FOTOGRAAF

april 2002: Huub Oosterhuis
foto ©ÊBert Nienhuis / 2002
NAAMSVERMELDING VERPLICHT- VOOR EENMALIG GEBRUIK – FOTO NIET AANSNIJDEN ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE FOTOGRAAF

15 november in de Ark in Reeuwijk, 20:00 uur lezing van Huub Oosterhuis

In de serie lezingen over de 10 geboden komt Huub Oosterhuis naar de Ark om te spreken over het 2e gebod: “geen afgoden”. Wat zijn de afgoden van deze tijd? En welke rol kan het christendom spelen in deze tijd? Daarbij gaat het allemaal om oude woorden die in ieder geval nog steeds inspireren! Vorig jaar was hij door ziekte verhinderd in te gaan op de toekomst van het christendom. Nu komt er een verdieping in combinatie met dit gebod. De commissie is dan ook zeer verheugd over de komst van deze bekende theoloog en dichter.

Huub Oosterhuis is bekend geworden door zijn verlangen naar modernisering binnen de Nederlandse Katholieke Kerk en zijn meningsverschillen met het Vaticaan. Maar zijn gedichten en gezangen worden erg bewonderd en hebben ook menige plaats bereikt in ons Nieuwe Liedboek, terwijl dezelfde liederen in de Katholieke Kerk officieel afgeraden worden.

De Rode Hoed in Amsterdam was het bekende onderkomen van Huub Oosterhuis. Tegenwoordig huist hij in “De Nieuwe Liefde” in Amsterdam (www.denieuweliefde.nl), een centrum voor debat, bezinning en poëzie. Oosterhuis is een vertrouweling en vriend van de Koninklijke familie en ging voor bij Koninklijke plechtigheden.

“Red hen die geen verweer hebben” schreef Huub Oosterhuis naar aanleiding van de Nacht van de Theologie 2012. In dit hartstochtelijke pamflet roept Huub Oosterhuis op tot een ethisch reveil van de theologie en om recht te doen aan degenen die niet profiteren van de welvaart die de vrije markteconomie slechts aan een beperkt aantal mensen gebracht heeft.

Iedereen is welkom! We beginnen om 20.00 u. Toegang € 5.
Commissie: “ZinSpelen
www.pgdeark.nl