zondag 4 december

Zondag 4 december

2e Advent

Viering van het heilig avondmaal

Matteüs 3:1-12

Een nieuw begin
Johannes de Doper gelooft dat mensen het kunnen meemaken: het koninkrijk van de hemel, een nieuw begin. Hij vertelt over de Messias die komen zal. Op de tweede adventszondag kijken wij samen met Johannes uit naar het nieuwe begin. Ds David gaat voor.