zondag 27 november

Zondag 27 november

1e Advent

m.m.v. het koor Passie

Jesaja 2:1-5

Vrede
Jesaja heeft een visioen. Er zal vrede zijn voor iedereen, mensen zullen leven in het licht van de Heer. Zijn visioen kan ook in onze tijd hoop geven. In een wereld waarin mensen elkaar naar het leven staan en elkaar het licht in de ogen niet gunnen, houdt Jesaja de hoop levend dat het anders zal zijn. Ds David gaat voor.