zondag 20 november

Zondag 20 november

Genesis 50:22-26

Een einde dat geen einde is
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we over de dood van Jozef. Als hij oud is, neemt hij afscheid van zijn familie. Maar toch is het niet helemaal een afscheid. Hij laat zijn broers beloven dat ze zijn lichaam mee zullen nemen als ze uit Egypte weg trekken. Want zelfs in de dood blijft Jozef bij zijn familie horen; als hun weg verder gaat, zal hij nog mee gaan. Ds A. Admiraal gaat voor.