zondag 18 december

Zondag 18 december

4e Advent

Matteüs 1:18-25

Het komt goed
Jozef ligt wakker in de nacht. Hij maakt zich zorgen, hij weet niet wat hij moet doen. Zal hij weggaan bij Maria, nu zij zwanger is voordat ze getrouwd zijn? In zijn droom komt er een engel bij hem die vertelt dat het goed komt. Het kind van God zal geboren worden en Jozef zal het meemaken. B. De Velde Harsenhorst gaat voor.