zondag 7 augustus

Zondag 7 augustus

Lucas 12: 32 – 40

Jij krijgt meer
Jezus vertelt over het koninkrijk van God. Daarbij vergeleken verliest al het andere zijn waarde en urgentie. Sta klaar om te ontvangen! Ds M. Bilagher gaat voor.