zondag 11 september

Zondag 11 september

Lucas 15 : 1 – 10

Zorg om wat is verloren
Voor het bekende verhaal van de Verloren Zoon uit, vertelt Jezus nog twee korte verhalen waarin er zorg is om wat is verloren. Dat ene schaap van de honderd en van de vrouw die een drachme verloor. Ds Jaap Koning gaat voor.