zondag 3 juli

Zondag 3 jul

Afsluitzondag

Lucas 10: 1 – 20b

Met muzikale medewerking van Jolien en Lisanne van Leur

In deze viering nemen de oudste kinderen afscheid van nevendienst en Jeugdclub en worden welkom geheten door Provider en Tienerclub. In het bijbelverhaal zijn ook de leerlingen meer ‘ volwassen’ geworden en mogen er nu zelf twee aan twee op uittrekken in Jezus’ naam. Ds David gaat voor.