zondag 12 juni

Zondag 12 juni

Lucas 7: 36 – 8: 3

Een vrouw zalft Jezus’ voeten met olie en droogt zijn voeten met haar haren. De vrouw staat bekend als een zondares. Ze kunnen maar moeilijk begrijpen dat Jezus dit toelaat en toch kunnen zij juist veel leren van deze vrouw. Drs. L. J. Koning-Polet gaat voor.