zondag 10 juli

Zondag 10 juli

Lucas 10: 25 – 37

Viering van het heilig avondmaal

We zitten met de lezing bij de kern van de Thora en het evangelie. Heb God lief en je naaste als jezelf. Waar wie is je naaste eigenlijk? Jezus vertelt de parabel van de barmhartige Samaritaan. Ds. F.D. Meijnhardt gaat voor.