Zondag 15 mei: Pinksteren

Zondag 15 mei 2016
Pinksteren

Viering van het heilig avondmaal

m.m.v. van de Cantorij

Handelingen 2:1-11

Dit moet je horen!
Vijftig dagen lang waren er tekens van een nieuw begin. Wie er oog voor had, zag het duidelijk: dat de dood niet het laatste was, dat het leven overwon. Met Pinksteren gaat dat bericht als een lopend vuur door de straten, een bericht dat iedereen moet horen. Een feest waar je vrolijk van wordt. Ds David gaat voor.