zondag 17 april: (Kinder)dienst: Helden

Zondag 17 april
4e zondag van Pasen

Kinderdienst: Heldendavid-goliath-3295757

m.m.v. kinderen van basisschool ‘ De Regenboog’

Verhaal van David & Goliath

Deze dienst is een gewone dienst, maar wel met veel aandacht voor de kinderen. Samen met hen staan we stil bij het thema ‘ helden’ en horen wij van het verhaal van David & Goliath. Kinderen van de basisschool ‘ De Regenboog’ zingen ( samen met ons) een aantal liederen. Een feestelijke dienst waarin ds David voor gaat.