21 februari

Zondag 21 februari
2e zondag van de 40dagen

Lucas 9:28-36

Groter dan jij
Dat er altijd iets of iemand groter is dan jij, ontdekken de leerlingen die met Jezus meegaan de berg op. Letterlijk en figuurlijk stijgen ze even boven het alledaagse uit. Boven op de berg verschijnen Mozes en Elia. Jezus wordt door een stem uit de hemel aangewezen: ‘Dit is mijn Zoon.’ Ds J.H. Langelaar gaat voor.