14 februari

Zondag 14 februari
1e zondag van de 40dagen

Ontmoetingsdienst 

Lucas 4:1-13

Goed en kwaad
Vandaag gaan we de woestijn in. Daar kom jezelf tegen. Dat geldt ook voor Jezus. Ook het kwaad kom je daar tegen. En dat kwaad ziet er anders uit dan een duivel met een staart. Het zit vaak ook in onszelf. Juist in de woestijn merk je dat er ook in jezelf een strijd is tussen het goede en het kwade. Ds David gaat voor.