16 februari: lezing Emmanuel Rutten ” Is God goed?”

AMSTERDAM - Emanuel Rutten 23-08-2013

Emanuel Rutten (1973) is als filosoof verbonden aan het Abraham Kuyper Centrum en Centrum Ethos van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het werkterrein van Emanuel omvat de relatie tussen geloof en wetenschap, kennisleer, metafysica en esthetiek. Hij is tevens wiskundige!

Emmanuel heeft veel nagedacht en gepubliceerd over of een goede God verenigbaar met het lijden in de wereld? “God wordt in de traditie van het monotheïsme begrepen als een goed wezen. Maar als God goed is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Hoe kan een goede God dit lijden toestaan? Is het geloof in een goede God gegeven dit lijden niet onredelijk?”

 Als eerste beginsel is God in alles aanwezig. Maar als oorsprong van alles is hij tegelijk ook meer dan al het binnenwereldlijke. Er zijn veel redelijke argumenten om in God te geloven, stelt filosoof en wiskundige Emanuel Rutten. En al het lijden dan? “Ik stel mij God voor als verkerend in een existentiële crisis op het moment van schepping. Huilde God misschien?”

Iedereen van harte welkom op 16 februari in de Ark. De avond begint om 20.00. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Commissie “ZinSpelen Lezingen in de Ark”
H.Gr. Anne van Urk, Albert Jan Wagensveld, Ton Schreuders
a.vanurk@hetnet.nl; schreuderston@gmail.com; wagensveld@xs4all.nl

NB: Wilt per email op de hoogte worden gehouden van de komende lezingen dan kunt U uw email adres doorgeven aan wagensveld@xs4all.nl onder vermelding van “ info ZinSpelen”. U komt dan op de mailing list.

 

NAGEKOMEN

Hier vindt u de lezing van Emauel Rutten: Lezing Theodicee_E Rutten