6 december

Zondag 6 december
2e zondag van Advent

Lucas 1: 26 – 38

Tijd om te luisteren
Een engel komt uit de hemel naar Maria toe. Hij vertelt dat de toekomst gaat beginnen en dat Maria aan de wieg van die toekomst staat. Ds David gaat vo