24 januari

Zondag 24 januari
3e zondag van Epifanie

Lucas 4:14-21

Jezus staat aan het begin van zijn missie.
In de synagoge neemt hij het woord om dat toe te lichten.
Je zou het wel zijn troonrede kunnen noemen.
Hij eigent zich de oude woorden van Jesaja toe.
Alleen daarin gaat hij ons als voor: Gods woorden je zo toe eigenen zodat ze van betekenis worden ook voor jouw leven.

ds David gaat voor.