20 december

Zondag 20 december
4e zondag van Advent

Lucas 1: 57 – 80

Tijd om te zingen
Zacharias kan niets meer zeggen. Geen woord komt er over zijn lippen. Dan ineens jubelt hij het uit en zingt een loflied voor God. Ds G.A. Koelman gaat voor.