ZinSpelen in de Ark

ZinSpelen verzorgt drie kernlezingen rondom het jaarthema “Heeft het Christendom toekomst?” Een intrigerende vraag. In delen van de wereld staat het Christendom onder druk hetzij door vervolging, hetzij door secularisatie. In andere delen groeit het enorm. In de westerse wereld heeft de secularisatie toegeslagen. Maar dat religie verdwijnt lijkt onwaarschijnlijk gezien de ontwikkelingen. Zou je voorwaarden kunnen formuleren waaraan een levend en aansprekend Christendom zou moeten voldoen. Zoals aandacht voor de naasten ver weg en dichtbij, vluchtelingen, vervolging elders, spiritualiteit, oecumene, gesprek met andere religies, jeugd, enz. Of gaat het om wat anders?

Rond dit thema verzorgt ZinSpelen drie kernlezingen waarvan de eerste gehouden wordt op:

Woensdag 18 November Huub Oosterhuis
huuboosterhuisHuub Oosterhuis studeerde wijsbegeerte, Nederlandse taal- en letterkunde en theologie. In 1964 werd hij tot priester gewijd. Vanaf 1965 is hij verbonden aan de Amsterdamse Studentenekklesia. Sinds eind jaren vijftig schrijft en publiceert Oosterhuis met grote regelmaat teksten: liederen en gebeden voor een nieuwe Nederlandse liturgie, theologische essays en vrije poëzie. In 1980 begon Oosterhuis met de Stichting Leerhuis & Liturgie. Hij was 15 jaar hoofdredacteur van Roodkoper, tijdschrift voor religie, cultuur en politiek, en inspirator van het Messiaans Beraad.
>> lees meer: huuboosterhuis.nl