Betaal nu uw abonnement voor Arkade

Zoals ieder jaar, willen we iedereen vragen in oktober weer de bijdrage voor de Arkade over te maken. Ondanks de stijgende kosten zijn we er in geslaagd om de bijdrage voor de Arkade gelijk te houden: 17,50 Euro.

De Arkade is ons kerkblad dat 8 keer per jaar verschijnt. De kosten worden volledig gedekt uit uw bijdragen. Wij bevelen dit dus van harte aan en vragen om de bijdrage van 17,50 over te maken op rekeningnummer 59.42.05 van PG de Ark onder vermelding van “Arkade”.