zondag 20 september

zondag 20 september
1e zondag van de herfst

oecumenische viering in de Ark
Thema: Vrede Verbind

I Koningen 21

m.m.v. het Ecclesiakoor o.l.v. Bettie Schouten

In deze vredesweek staan we als katholieken en protestanten stil in deze oecumenische viering bij het thema: Vrede Verbind. Het ecclesiakoor zal zingen en pastor Ella Feijen en ds David zijn de voorgangers.