zondag 23 augustus

Zondag 23 augustus
10e Zondag 16 augustus

Marcus 7: 31 – 37

Bij Jezus wordt iemand gebracht die doof was en gebrekkig nog spreken. Jezus raakt hem aan en geneest hem. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken, zeggen de mensen over hem.
De Velde Harsenhorst gaat voor.