zondag 16 augustus

Zondag 16 augustus
9e zondag van de zomer

Marcus 7:31-37

Moet je horen!
Jezus ontmoet een man die doof is en niet goed kan praten. Hij neemt hem apart en roept ‘Ga open!’ De man kan weer horen en praten. De omstanders vertellen het verder, zodat iedereen ervan hoort.
dr. J.G.Mooi gaat voor.