17 mei

Zondag 17 mei
7e zondag van Pasen

Hooglied 5: 9 – 6: 3
Johannes 17: 14 – 26

Wat ik zeggen wil
Als het meisje vertelt over haar geliefde, buitelen de beelden over elkaar heen. Hij is bijna niet te omschrijven. In het Evangelie bidt Jezus tot God de Vader. Hij bidt niet voor zichzelf, maar voor de mensen die hem dierbaar zijn. Ds I. Koning- Polet gaat voor.