zondag 22 februari

40dagentijd: Met open handen

Met je handen kun je heel verschillende dingen doen. Je kunt dingen stevig vastpakken, om ze voor jezelf te houden. Je kunt ermee graaien, om zoveel mogelijk te krijgen. Maar je kunt er ook mee geven en delen. Met je handen kun je begroeten, contact maken met andere mensen. Je kunt ze verwachtingsvol ophouden, om te ontvangen wat je gegeven wordt. Deze veertigdagentijd heeft als thema ‘Met open handen.’ Met de kinderen ontdekken we wat open handen kunnen doen; wat ze laten zien, wat ze betekenen voor de wereld om je heen.

Zondag 22 februari
1e zondag van de 40dagen

Marcus 1:12-15

Jezus in de woestijn
Met open handen gaat Jezus de woestijn in. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen. Als hij later in Galilea komt, brengt hij goed nieuws: Het koninkrijk van God is dichtbij.

Ds H.Th. Vollebregt gaat voor.