19 januari

Zondag 19 januari
2e zondag van Epifanie

Oecumenische viering op Reeuwijk- Dorp om 09.00 uur
m.m.v. het Alzandokoor

Thema: Dorst

In deze oecumenische viering valt in de week van gebed om eenheid, de week van de oecumene bij uitstek. Thema is dit keer dorst. We horen het intrigerende verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de put. Jezus tilt het gesprek naar een ander niveau want je kunt ook dorst hebben naar levend water. Ds David van Veen gaat voor samen met pastor Ella Feijen.