11 januari

Zondag 11 januari
1e zondag van Epifanie

Marcus 1: 1 – 11

Het begin
Er klinkt een stem in de woestijn, zoals de profeet Jesaja het al heeft beschreven. Johannes de Doper roept de mensen op om zich te laten dopen. Ook Jezus komt naar hem toe. als hij gedoopt wordt, gaat de hemel open. Ds F. Van Laar gaat voor.