1 februari

Zondag 1 februari

Schoolkerkdienst – Kinderdienst

Op deze zondag hebben we de kinderen van de oudste groepen van de Regenboog te gast. Daarom willen we er een extra feestelijke dienst van maken en is er deze zondag een kinderdienst rond het thema water. Een dienst vol verrassingen en doorkijkjes, want ‘ water’ heeft vele kanten. Het verhaal van Jezus in de storm staat hierin centraal/ ds David is voorganger.