21 december: 4e Advent

21 december
4e Advent

Lucas 1; 26 – 38

Maria
Maria krijgt een bijzonder bericht. Er komt een engel bij haar die vertelt dat ze een kind zal krijgen: Jezus, de zoon van God.