De reis naar Ghana.

Het jaarthema van 2013-2014 was
“De zeven werken van Barmhartigheid”
Het zevende werk was “De zieken verzorgen”
De diaconie organiseert voor dit werk en reis
naar Ghana naar de Hand in Hand Community
in de zomer van 2015.
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang.
Er is nog plaats. Heb je interesse, vraag er gerust naar
bij één van de diakenen of stuur een mail naar
tinekekw@planet.nl