Verslagje Sundays 12 oktober

IMG_0773

Zondagavond 12 oktober hadden wij weer voor de 2e keer Sundays. Een leuke en gezellige groep. We zijn met ruim 20 deelnemers waarvan er steeds zo’n 17 jongelui aanschuiven, want niet iedereen kan iedere keer. We zijn allemaal druk 🙂 Miranda en Danjella hadden dit keer pannenkoeken gebakken en Marije die jarig was, kwam even later ook nog eens binnen met allerlei lekkers.

Na het eten en de koffie/thee gingen we verder over het Credo. We zitten eigenlijk nog in de inleiding en hebben de afgelopen keren stil gestaan bij ‘ wat is geloven nu eigenlijk?’ Zondag gingen we hier op door en plakten stikkers op woorden die volgens ons horen bij het geloof. IMG_0772FullSizeRenderSommigen vulden dat nog aan met eigen woorden. Vooral de woorden die het geloof opvatten als een levensbasis/ een ( zoeken naar) vertrouwen scoorden in de groep hoog.

Daarna verkenden wij het geloof als uitdrukking van een relatie. Hoe zit dat tussen mensen en kun je een parallel trekken naar hoe dat tussen de mensen en God zou kunnen worden uitgedrukt? Ook in het noemen van belijdenis kwam daarbij op als het ‘ ja’ van jou op het ‘ ja’ van God zoals bij de doop ook klinkt.

Vervolgens spraken wij nog in kleinere groepjes door over een aantal uitingen van wat mensen geloofden. Na deze verkenningen van het woord geloven en het eerste nadenken over hoe dat bij onszelf zit, gaan we de volgende keer aan de slag met het Credo zelf, want zo gaan we in gesprek met elkaar, met jezelf en met de traditie. We zijn namelijk niet de eersten die over de grote onderwerpen van het geloof hebben gedacht…..

De volgende keer is zondag 16 november om 18.00 uur in de Ark