21 september

zondag 21 september
09.30 uur in de Ark

Genesis 11: 27 – 12: 9

De familie van Abram is in Charan gaan wonen. Maar God kiest hem uit om een andere weg te gaan. Zo gaat Abram op pad.

Voorganger is ds M.J. Wattel