24 augustus

24 augustus
10e zondag van de zomer

Mattheus 16: 21 – 27

De beste leerling?
Petrus wist precies te vertellen wie Jezus was: de Messias, de Zoon van de Levende God. Maar toch betekent dat niet dat Petrus nu alles weet. In het koninkrijk van God blijf je leren. Ds F.D. Meijnhardt gaat voor.